Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước

06:16, 27/06/2017
|
(VnMedia) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).
 
Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và các văn bản có liên quan.
 
Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trưởng tổ chức nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia trong quý III/2017.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Văn phòng Chính phủ xây dựng dự thảo Quyết định về quy chế gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền trong quý III/2017, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.
 
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN), hướng tới phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia.
 
Cập nhật về những ứng dụng CNTT trong nội bộ của các cơ quan nhà nước, theo Bộ TT&TT, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã triển khai hệ thống thư điện tử chính thức (tên miền.gov.vn) để trao đổi thông tin, tài liệu qua mạng và hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ công việc. Việc triển khai các hệ thống này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tiết kiệm thời gian, chi phí. Ví dụ, nhờ việc sử dụng hệ thống thư điện tử và hệ thống chuyển, nhận văn bản điện tử, thành phố Hà Nội trung bình mỗi ngày tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng; tỉnh Bắc Giang tiết kiệm được hơn 14 tỷ đồng trong năm 2014.
 
Hình thức họp trực tuyến đã được triển khai phổ biến tại các CQNN, bao gồm các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương; cuộc họp giữa các cơ quan thuộc các bộ, ngành, địa phương... dã giúp tiết kiệm chi phí, thời gian tổ chức họp. Với những cuộc họp quy mô quốc gia thực hiện theo hình thức qua mạng tiết kiệm vài tỷ đồng. Ngoài ra, với hình thức này, số lượng và thành phần dự họp có thể tăng lên đáng kể, góp phần phổ biến, triển khai công việc đến các cấp được hiệu quả, nhanh chóng...
 
Tiến Vinh
 
 

 


Ý kiến bạn đọc