Bộ Xây dựng: Có hiện tượng mua đi bán lại nhà ở xã hội

09:43, 05/05/2019
|

 - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, thời gian vừa có tình trạng mua đi bán lại nhà ở xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, tiêu chuẩn và quy trình mua nhà ở xã hội đã quy định rất rõ trong pháp luật. Chủ đầu tư nắm rõ các chính sách ưu đãi, đối tượng đã có quy định tiêu chuẩn. Khi người mua nhà nộp hồ sơ, chủ đầu tư tổ chức thẩm định, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định có hợp lệ hay không. Tuy nhiên, ông Hùng thừa nhận một số dự án có khách hàng không đúng đối tượng được mua. Có hiện tượng bán lại nhà ở xã hội để kinh doanh.

“Chúng tôi đã giao Cục quản lý Nhà và thị trường bất động sản làm việc với địa phương yêu cầu chấn chỉnh và làm đúng quy định. Về lâu dài cần mở rộng đối tượng được mua và phạm vi quỹ được mua nhà ở xã hội”, ông Hùng nói.

Bộ Xây dựng cho biết các hành vi trên đều trái với quy định hiện hành. Do đó, cơ quan này đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng kiểm tra để chấn chỉnh, đồng thời xử lý các vi phạm. UBND TP.Hà Nội sẽ báo cáo kết quả kiểm tra, biện pháp chấn chỉnh và xử lý vi phạm. Về mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, Hà Nội đặt kế hoạch đến năm 2020 hoàn thành đầu tư hơn 6,3 triệu m2 sàn. Tuy nhiên, theo số liệu tính toán của Sở Xây dựng Hà Nội, đến năm 2020, có thể vẫn còn thiếu khoảng 2,1 triệu m2 so với kế hoạch.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc