Huyện Vạn Ninh xin mở lại giao dịch đất đai tại Vân Phong

10:07, 01/10/2018
|

 - UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho phép mở lại giao dịch đất đai tại Bắc Vân Phong. 

Theo đó, UBND huyện Vạn Ninh cho rằng, thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã được tăng cường. Do đó, việc cho phép mở lại giao dịch sẽ tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Vạn Ninh cũng cam kết nếu đề nghị trên được chấp nhận, huyện sẽ tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của Luật Đất đai. Mặt khác, sẽ tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc cụ thể với huyện Vạn Ninh, các sở, ngành có liên quan và đưa ra ý kiến tham mưu cho tỉnh trước ngày 30/9.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường về việc tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong.

Theo nội dung công văn, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong và UBND huyện Vạn Ninh tham mưu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Khánh An