Bộ Xây dựng báo cáo việc "xin" 2 biệt thự công vụ tại Khu Ngoại giao Đoàn

10:25, 17/08/2018
|

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí 2 căn biệt thự công vụ tại Dự án Khu nhà ở công vụ và thương mại N04A, khu Đoàn Ngoại giao, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 18/7/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6812/VPCP-CN, trong đó nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6764/BTC-QLCS ngày 8/6/2018 về việc bố trí 2 căn biệt thự công vụ tại Dự án Khu nhà ở công vụ và thương mại N04A, khu Đoàn Ngoại giao, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tại văn bản số 2796/UBND-ĐT ngày 20/6/2018, UBND TP Hà Nội thống nhất việc bố trí 2 biệt thự công vụ có diện tích đất 500m²/căn tại Dự án Khu nhà ở công vụ và thương mại N04A làm nhà ở công vụ cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng tại Văn bản số 2076-CV/VPTW/nb ngày 29/01/2018.

Về ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại Văn bản số 6764/BTC-QLCS đề nghị rà soát lại quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 và hình thức bố trí nhà ở công vụ để phù hợp với quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Bộ Xây dựng nêu quan điểm về quy định đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ được quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ, trong đó giao Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ; tại Điểm b Khoản 2 Điều 26 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định “Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản công sau đây: Nhà ở công vụ” và tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 32 Luật Nhà ở quy định cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện ở nhà công vụ trong thời gian đảm nhận chức vụ thì được bố trí nhà ở công vụ theo yêu cầu an ninh.

Do đó, Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định cụ thể đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành.

Liên quan đến hình thức bố trí nhà ở công vụ, Bộ Xây dựng diễn giải theo quy định tại Điều 81 của Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng là cơ quan đại diện chủ sở hữu và có trách nhiệm quản lý nhà ở công vụ được đầu tư bằng nguồn vốn Trung ương. Tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg quy định đối với biệt thự công vụ loại A có diện tích đất từ 450 m²/căn - 500 m²/căn được bố trí cho các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Do đó, Bộ Xây dựng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng ban hành Quyết định bố trí cho thuê đối với 2 biệt thự công vụ nêu trên cho các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng 2 biệt thự công vụ này (như việc ký hợp đồng thuê, thanh toán tiền thuê nhà ở, cung cấp dịch vụ và đảm bảo an ninh, an toàn khu biệt thự công vụ) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo báo Xây dựng


Ý kiến bạn đọc