Nhiều công ty do Handico góp vốn thua lỗ

09:11, 02/04/2018
|

(VnMedia) - Hai trong năm công ty có vốn góp của Handico đang lỗ lũy kế, theo Thanh tra Bộ Tài chính. 

Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ đơn vị này.

Bên cạnh Handico, 5 doanh nghiệp còn lại gồm: Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68, Công ty Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội, Công ty Tu tạo và phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội.

Hai đơn vị có khả năng mất vốn

Thanh tra cho biết, theo báo cáo tài chính năm 2016, 2 trong 5 đơn vị Handico góp vốn thuộc đợt thanh tra có hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ hoặc còn lỗ lũy kế nên chưa bảo toàn và phát triển vốn.

Tại kết luận này, Thanh tra Bộ Tài chính cho biết có 2 công ty do Công ty mẹ - Tổng công ty đầu tư vốn hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ hoặc còn lỗ lũy kế nên chưa bảo toàn và phát triển vốn; có khả năng rủi ro về an toàn tài chính.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 68 có số lỗ lũy kế 49 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2016) và Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội cũng có số lỗ lũy kế 6,6 tỷ đồng.

Kết luận cũng chỉ ra rằng, tại ngày 31/12/2016, Công ty mẹ có 655 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn vào 38 công ty, trong đó có 3 công ty con, 18 công ty liên doanh - liên kết và 17 công ty khác.

Trong số 18 công ty liên doanh - liên kết, có 4 đơn vị kinh doanh thua lỗ trong năm 2016 với số tiền 5,9 tỷ đồng, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển nhà Hà Nội số 17 (lỗ 273 triệu đồng, lỗ lũy kế 838 triệu đồng), Công ty Cổ phần xây dựng và Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội (lỗ 256 triệu đồng, lỗ lũy kế 1,4 tỷ đồng), Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 15 (lỗ 2,7 tỷ đồng, lỗ lũy kế 2,7 tỷ đồng).

Trong 17 công ty khác, có hai đơn vị kinh doanh thua lỗ trong năm 2016 với số lỗ 235 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 1.431 tỷ đồng, gồm: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng nhà (lỗ 10,3 tỷ đồng, lỗ lũy kế 10,3 tỷ đồng), Công ty Tài chính Cổ phần Handico (lỗ 224 tỷ đồng, lỗ lũy kế 1,4 tỷ đồng).

Nhiều công ty sai phạm nghiêm trọng

Đáng lưu ý, kết quả thanh tra xác định, cả 6 doanh nghiệp kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước hơn 16,8 tỷ đồng. Công ty mẹ Handico hạch toán thiếu doanh thu cho thuê mặt bằng và hạch toán thiếu cổ tức được chia nên sau thanh tra, lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước tại đây tăng thêm là hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngoài kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp ngân sách, kết luận thanh tra cũng chỉ ra Handico và các công ty có vốn đầu tư từ Tổng công ty này có hàng loạt những sai sót trong hạch toán kế toán.

Cụ thể: có 3 doanh nghiệp hạch toán thiếu lợi nhuận trước thuế năm 2016 số tiền hơn 4,7 tỷ đồng; 2 doanh nghiệp hạch toán tăng không đúng chi phí số tiền gần 4 tỷ đồng; 2 doanh nghiệp hạch toán thiếu chi phí số tiền hơn 5,3 tỷ đồng; và có 2 doanh nghiệp hạch toán thiếu doanh thu và thu nhập khác hơn 8,2 tỷ đồng.

Công ty mẹ Handico chưa hạch toán cổ tức được chia từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội hơn 2,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 chưa hạch toán doanh thu được thực hiện số tiền thu của khách hàng thuê mặt bằng tại khu nhà ở Mễ Trì số tiền gần 2 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Handico xác định nguyên nhân tồn tại đã nêu để khắc phục và xử lý trách nhiệm tập thể, các nhân liên quan theo quy định. Đồng thời, thực hiện kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu ra hơn 12,4 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 16,8 tỷ đồng.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc