Hà Nội yêu cầu thu hồi 392.976m2 thuộc quỹ đất 20%

19:17, 17/04/2018
|

(VnMedia) - Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập hồ sơ thu hồi đất đối với diện tích 392.976m2 đất thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho Thành phố, đã hoàn thành công tác GPMB…

 

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1604/UBND-ĐT chỉ đạo việc quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà điều tiết (quỹ đất 20%, quỹ nhà 30%) tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố.
 
Xét báo cáo và đề xuất của cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 840/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 31/01/2018, về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:
 
Về quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại dự án phát triển nhà ở: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập hồ sơ thu hồi đất đối với diện tích 392.976m2 đất thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho Thành phố, đã hoàn thành công tác GPMB (gồm: 27 ô đất thuộc 14 dự án đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và 56 ô đất thuộc 19 dự án chưa thực hiện bàn giao); thẩm định, trình UBND Thành phố quyết định thu hồi, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố để quản lý, chống lấn chiếm và đề xuất phương án sử dụng đất, hoàn thành trước ngày 30/5.
 
Chủ trì phối hợp cùng Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan, kiểm tra, báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác GPMB đối với diện tích 151.472m2 đất thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho Thành phố, chưa hoàn thành công tác GPMB (gồm 28 ô đất của 8 dự án); trong đó, nêu rõ kết quả thực hiện, nguyên nhân, trách nhiệm về việc chậm triển khai, khó khăn, vướng mắc, xác định thời hạn phải hoàn thành GPMB. 
 
Đối với các đơn vị không thực hiện, xem xét đề xuất xử lý trách nhiệm trong việc thực hiện dự án cũng như xem xét năng lực của nhà đầu tư, chấp hành quy định của pháp luật khi thẩm định hồ sơ đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn, tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/5.
 
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát về quỹ nhà tại các dự án phát triển nhà phải bàn giao cho Thành phố, nghĩa vụ tài chính phải nộp, tổng hợp (lập biểu tổng hợp các dự án), báo cáo về thực trạng, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/5.
 
Về quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội:Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính, rà soát tổng hợp về quỹ đất tại các dự án phát triển nhà ở phải bàn giao cho Thành phố, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố; trong đó, báo cáo làm rõ các dự án chủ đầu tư lựa chọn hình thức chuyển giao quỹ nhà ở hoặc nộp bằng tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20%, hoàn thành trước ngày 30/5.
 
Giao Thanh Tra Thành phố, Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố trên cơ sở báo cáo rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tổng hợp, xử lý việc quản lý sử dụng quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại các dự án phát triển nhà ở, thực hiện kết luận thanh tra, kết luận kiểm toán trên địa bàn, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/5.
 
UBND các quận, huyện, thị xã: Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Thanh Trì, Hà Đông, Quốc Oai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Sơn Tây, Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Đống Đa tổng hợp tình hình tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ đất bàn giao cho quận, huyện, thị xã (65 ô đất thuộc 19 dự án), báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP, trước ngày 15/5.
 
Đối với 104 dự án (thực hiện theo chính sách giai đoạn 2014 đến nay, gồm: 48 dự án chủ đầu tư chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước; 56 dự án đang xác định số tiền mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước) mà chủ đầu tư lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, xác định số tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% (trong đó làm rõ các dự án trên 10ha thực hiện chuyển giao quỹ nhà hoặc nộp bằng tiền tương đương quỹ đất 20%), hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, báo cáo UBND TP trước ngày 30/5.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc