Hà Nội điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị N10 quận Long Biên

09:06, 15/01/2018
|

(VnMedia) - UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu G.7/CC1, G.7/LX1 trong Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000, địa điểm phường Cự Khối, quận Long Biên.

Theo đó, tổng diện tích khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 10.247,5m2; trong đó diện tích đất nằm trong phạm vi mở đường khoảng 89,9m2.

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc ô quy hoạch G.7 có các chức năng sử dụng đất như sau: Đất di tích, tôn giáo - tín ngưỡng (thuộc ô đất ký hiệu G.7/DT1); Đất công cộng đơn vị ở (thuộc ô đất ký hiệu G.7/CC1); Đất ở hiện có cải tạo chỉnh trang (thuộc ô đất ký hiệu G.7/LX1) và đất mở đường theo quy hoạch.

Nay phê duyệt mở rộng quỹ đất di tích, tôn giáo - tín ngưỡng tại ô quy hoạch G.7, điều chỉnh cục bộ các ô đất ký hiệu G.7/LX1 và ô đất ký hiệu G.7/CC1 sang chức năng đất di tích, tôn giáo - tín ngưỡng.

Việc điều chỉnh dựa trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương của UBND TP. Hà Nội và không ảnh hưởng lớn đến đinh hướng Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực, cân đối nhu cầu hạ tầng của khu vực tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn xây dụng Việt Nam và Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh khu đất này được giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 và các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt.

Để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu G.7/CC1, G.7/LX1 trong Quy hoạch phân khu đô thị NI 0, tỷ lệ 1/2000, phường Cự Khôi, quận Long Biên và bản vẽ tổng mặt bằng phù họp với nội dung quyêt định phê duyệt này.

Giao UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biêt. Đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc