Hà Nội: Bổ sung 77 dự án bị thu hồi đất

19:48, 03/07/2017
|

(VnMedia) - Chiều 3/7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 với tỷ lệ tán thành đạt 91,35%.

Đại biểu ấn nút biểu quyết
Đại biểu ấn nút biểu quyết

HĐND Thành phố quyết nghị bổ sung danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017, với diện tích là 530,7 ha. Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng được tính toán trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2017 của HĐND. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2017.

HĐND thành phố cũng thống nhất bổ sung danh mục 44 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017, với diện tích 116 ha. Trong số các dự án bị thu hồi đất và chuyển mục đích nói trên có các dự án như: Cụm công trình đầu mối Liên Mạc (Bắc Từ Liêm), trung tâm văn hóa thể thao huyện Ba Vì, đường phân luồng giao thông kết hợp cứng hóa mặt đê máng 7 huyện Chương Mỹ, trụ sở Kho bạc nhà nước huyện Đông Anh, nâng cấp tuyến đê Hữu Hồng trên địa bàn Hà Nội...

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố quyết nghị điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 14,35 ha tại Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06-12-2016 của HĐND thành phố. Trong số này bao gồm các dự án như: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thượng Thanh (Long Biên), mở rộng nghĩa trang Vai Đỏ (Thạch Thất), trường mầm non xã Đại Áng và xã Hữu Hòa (Thanh Trì), cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân theo quy hoạch (Thanh Xuân)...
 

Khánh An


Ý kiến bạn đọc