Hà Nội: 12 dự án thực hiện theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng

14:53, 25/05/2017
|

(VnMedia) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tiến độ triển khai 52 công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Theo quyết định, 33 công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng (trong đó 19 công trình sử dụng vốn ngân sách và ODA, 12 công trình đầu tư theo hình thức BT, 1 dự án y tế theo hình thức PPP khác và 1 dự án đầu tư trực tiếp theo hình thức xã hội hóa).

10 công trình hoàn thành sau năm 2020 (gồm 3 công trình sử dụng vốn ngân sách và ODA, 4 công trình theo hình thức BT, 3 công trình theo hình thức BOT).

4 công trình hoàn thành xong các thủ tục đầu tư và khởi công trong giai đoạn 2016 - 2020 và 5 tuyến đường sắt đô thị hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để xúc tiến các thủ tục huy động, kêu gọi vốn đầu tư theo quy định.

Để đẩy nhanh các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, Hà Nội yêu cầu, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đôn đốc, chỉ đạo sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư, nhà đầu tư triển khai các công trình đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, nhà đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của UBND thành phố; định kỳ hằng tháng, tổ chức họp kiểm điểm công tác và báo cáo UBND thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND thành phố tổ chức giao ban định kỳ hàng quý, hoặc đột xuất theo yêu cầu kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm theo kế hoạch tiến độ được UBND thành phố phê duyệt; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; chủ động kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, tiếp tục chủ trì xây dựng cơ chế đặc thù, báo cáo UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng đối với một số công trình trọng điểm lớn, phức tạp, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đặc biệt là nhóm công trình đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc