Chủ đầu tư chung cư 54 Hạ Đình bị "tố" ngang nhiên chiếm dụng đường đi chung

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)