Hà Nội bắt đầu phát tờ khai thu “thuế đường”

Cập nhật lúc: 07h56"  | 27/07/2013

Chiều 26/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành hướng dẫn thu, nộp quản lý phí đường bộ đối với xe máy.

 

Theo hướng dẫn của Thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát, kê khai, thu Tờ khai nộp phí của chủ phương tiện. Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ chỉ đạo tổ dân phố (hoặc thôn) phát Tờ khai và hướng dẫn người nộp phí kê khai theo đúng mẫu. Trường hợp người nộp phí đã có mã số thuế thì ghi mã số thuế, nếu chưa có mã số thuế thì ghi số chứng minh nhân dân.

 

Tờ khai chỉ áp dụng đối với chủ phương tiện thực hiện khai lần đầu và khai bổ sung khi có phát sinh tăng, giảm phương tiện. Tổ dân phố sẽ thu Tờ khai, đối chiếu với đăng ký xe (nếu có) hoặc biển số xe để kiểm tra việc thực hiện kê khai của người nộp phí và chuyển Tờ khai về Ủy ban nhân dân cấp xã.Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện lập sổ quản lý phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên địa bàn, làm cơ sở quản lý thu, nộp phí trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

 

Trước đó, theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, mức thu phí mỗi năm sẽ là 50.000 đồng và 100.000 đồng/xe máy tùy theo dung tích. Ngoài ra, chủ phương tiện sẽ phải bị truy thu tiền phí cho cả năm 2013 nếu phương tiện có trước tháng 1/2013. Theo đó, đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 1/1/2013 thì tháng 8/2013 thực hiện khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu phí 12 tháng.

Mỹ Hạnh