Thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Cập nhật lúc: 15h59"  | 05/01/2013

(VnMedia) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT quy định việc thành lập những tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục một cách độc lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2013.

Theo đó, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có chức năng đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Có hai loại hình hoạt động của tổ chức kiểm định, bao gồm: Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân thành lập.

Trong giai đoạn 2012- 2015, chỉ thành lập các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà nước, trong giai đoạn sau năm 2015, cho phép các tổ chức, cá nhân thành lập các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Có đề án thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó đã xác định cụ thể đối tượng, phạm vi hoạt động và phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục…

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải công bố công khai kết quả đánh giá, nội dung nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ít nhất 30 ngày trước khi cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục (không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục cần được bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước).

 Ảnh minh họa

Thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dụcTheo qui định, Hội đồng có không quá 9 thành viên, bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; các thành viên Hội đồng là lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó có ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng là chuyên gia về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. 

Hội đồng có tổ thư ký giúp việc bao gồm các chuyên viên của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng được phép sử dụng con dấu của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian hoạt động.

Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có thẩm quyền cấp thẻ và thu hồi thẻ kiểm định viên. Thẻ kiểm định viên được cấp cho người đạt yêu cầu tuyển chọn kiểm định viên theo quy định.

Bộ GD&ĐT sẽ công khai danh sách các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quỳnh Giang