Nguyên Phó Chánh án Tòa tối cao bình luận về tài sản “khủng” của cán bộ

Cập nhật lúc: 18h50"  | 07/03/2014

(VnMedia)- “Đang có sự lạm dụng bản kê khai tài sản của cán bộ vì động cơ không lành mạnh. Cần phải điều tra làm rõ và xử lý nghiêm cán bộ làm lộ bí mật nhà nước”, ông Từ Văn Nhũ, nguyên Phó Chánh án TANDTC khẳng định.

Trước dư luận về khối tài sản “khủng” của Phó Tổng thanh tra Ngô Văn Khánh, ông Từ Văn Nhũ phân tích: “Đảng và Nhà nước đã có một chính sách rất đúng đắn giúp phòng chống tham nhũng là buộc cán bộ phải kê khai minh bạch tài sản của mình, buộc cán bộ phải giải trình trung thực đầy đủ và kịp thời các nội dung liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập cũng như nguồn gốc tài sản tăng thêm khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Chính sách trong sáng như vậy nhưng lại đang bị lợi dụng như một vũ khí sắc bén cho những mục đích cá nhân không lành mạnh”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa. Ảnh: Tuổi trẻ

 “Tôi không biết Báo Người cao tuổi lấy tài liệu ở đâu, từ ai mà có thể có được thông tin chi tiết về tài sản của một cán bộ cao cấp để công khai tỷ mỷ như vậy. Thông tin này theo tôi phải ở trong bản kê khai tài sản của cán bộ. Nhưng bản kê khai tài sản này là tài liệu bí mật của nhà nước, được lưu trong hồ sơ cán bộ công chức theo chế độ mật. Điều này đã quy định rất rõ tại Điều 15 Quyết định số 14/2006/QĐ-BNF ngày 06/11/2006 của Bộ Nội vụ về quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức”, ông Nhũ nói tiếp.

Theo cách phân tích của ông Nhũ thì kể cả khi báo chí có tài liệu là Bản kê khai tài sản của cán bộ thì cũng không được phép đăng tải công khai như cách một số báo đã làm. Điều 13, 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập quy định rất rõ về hình thức, thời điểm công khai bản kê khai, phạm vi công khai bản kê khai tại cuộc họp. Cụ thể, chỉ công khai bản kê khai bằng cách niêm yết tại trụ sở của cơ quan đơn vị hoặc công bố tại cuộc họp với phạm vi người tham dự có giới hạn. Ví dụ: Đối với cán bộ giữ chức vụ Thứ trưởng thì chỉ công khai trước lãnh đạo cấp cục, vụ và tương đương trở lên của cơ quan mình, chứ không phải trước tất cả mọi người trong cơ quan. “Nếu mà công bố cho cả bàn dân thiên hạ biết thì sẽ còn gì là bí mật đời tư của người ta nữa”, ông Nhũ nhấn mạnh.

Từ góc độ pháp luật, ông Nhũ cho rằng việc quy định giới hạn phạm vi kê khai như vậy cũng đã được tính toán kỹ càng. Vừa đủ giúp cho việc giám sát cán bộ nhưng không xâm phạm quá mức nguyên tắc bảo vệ bí mật đời tư quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2005 và Điều 125 Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo các quy định này thì mục đích sử dụng, thủ tục khai thác sử dụng bản kê khai cũng được quy định chặt chẽ tránh sự lạm dụng. Điều 10 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập quy định bản kê khai được sử dụng vào các trường hợp như phục vụ cho việc bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, xử lý kỷ luật. Điều 11 Nghị định này quy định việc khai thác sử dụng phải có giấy giới thiệu của cơ quan tổ chức có nhu cầu sử dụng và chỉ được tiến hành tại cơ quan quản lý bản kê khai, nếu khai thác sử dụng nơi khác thì phải được sự đồng ý của người có thẩm quyền quản lý người có nghĩa vụ kê khai và phải có biên bản giao nhận bản kê khai.

“Tôi cho rằng báo chí có quyền đưa tin nhưng cũng chỉ trong phạm vi mà pháp luật cho phép. Báo chí được quyền thu thập và khai thác thông tin nhưng cũng phải theo cách mà pháp luật cho phép chứ không thể lấy từ nguồn không rõ ràng, không chính thức, sử dụng khai thác không đúng mục đích. Không thể cứ có một thông tin của cán bộ là đưa tin, bất kể điều đó xâm hại đến bí mật đời tư của cán bộ”, ông Nhũ khẳng định.

Đồng thời ông cũng khuyến nghị rằng: “các cơ quan đơn vị cũng phải tăng cường công tác quản lý thông tin. Phải xử lý nghiêm minh những người làm lộ bí mật nhà nước. Những người cố ý làm lộ bí mật nhà nước thì càng phải xử lý nghiêm vì đằng sau đó chính là động cơ không lành mạnh, cá nhân rồi làm ảnh hưởng tới công tác cán bộ của chúng ta. Nếu chúng ta không làm nghiêm việc này, tôi cho rằng chính sách đúng đắn kê khai tài sản sẽ bị lạm dụng biến tướng không biết đường nào mà gỡ”.

Trúc Dân